MATEŘSKÁ ŠKOLA U VEVERKY STARÝ SMOLIVEC

Rozloučení před prázdninami v MŠ

Rozloučení před prázdninami – MŠ U veverky Starý Smolivec proběhlo 2.7.2007

Každoročně je konec června plný výletů a akcí pro děti. I letos tomu nebylo jinak.
V plzeňské ZOO jsme byli již několikrát, ale letos to pro nás bylo o mnoho zajímavější. U vchodu nás již čekal pracovník ZOO, který nás provázel zajímavými částmi ZOO a dětem poutavě vyprávěl o pozorovaných zvířatech i o prostředí, v kterém žijí. I přesto, že jsou naše děti z vesnice, byl pro ně největší zážitek z dětského koutku. Tam si mohly pohladit, ale i krmit kozlátka a malé ovečky.
Také jsme se vydali na pěší tůru do Radošic. Cesta byla dlouhá, ale nikdo ani nezafňukal. V Radošicích jsme se občerstvili oplatkou a minerálkou a vydali jsme se přes Balkáček na zpáteční cestu do školky.
Dalším zpestřením konce školního roku byla cesta za pokladem a spaní ve školce s předškoláky. Letošní hledání pokladu bylo motivováno skřítky z knihy Lexikon ohrožených druhů strašidel od spisovatelky V. Klimtové. I když jsme po cestě žádná hledaná strašidýlka ani skřítka nenašli, poklad nám Lipová kmotřička schovala na stromě, kde ho také Tomášek našel. Po návratu do školky jsme si opekli buřty a trpělivě vyčkávali, jestli se naše Pohádková zahrádka promění. A povedlo se. Jak se začalo smrákat na zahradě se objevil Hřibáč bukový a dvě Houbábinky – muchomůrky. Děti se odvážně vydaly cestou osvícenou světýlky až k muchomůrkám. Po splnění úkolů od nich děti dostaly odměnu a mohly jít spokojeně spát.
Poslední den ve školce je ve znamení rozloučení s budoucími prvňáčky. Letos odchází do 1. třídy J. Klainová, K. Tůmová, T. Nesveda a V. Zvonař. Nejdříve byly děti pasovány p. ředitelkou z předškoláka na školáka. Pak dostaly šerpu, balíček s drobnostmi do školy a pohádkovou knihu. Paní starostka E. Kubová popřála dětem úspěšné vykročení do 1. třídy a předala jim knížku Jdeme do školy. Na závěr slavnosti si všichni připili na úspěch malých školáčků dětským šampaňským.
Paní starostka také poděkovala p. Šlaisové, p. Šustrové a p.Tatarové za práci v uplynulém školním roce a předala jim květiny.

Přejeme Vám všem krásné prožití prázdnin i dovolené. S.Šlaisová – ředitelka MŠ

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace