MATEŘSKÁ ŠKOLA U VEVERKY STARÝ SMOLIVEC

Školní řád

Školní řád Mateřské školy.

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Školní řád Mateřské školy v platném znění pro šk. rok 2023/2024

Školní řád Mateřské školy Starý Smolivec č.j.: 109/23

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace