MATEŘSKÁ ŠKOLA U VEVERKY STARÝ SMOLIVEC

Rozloučení se školáky

V úterý 29.6.2010 jsme měli v naší školce ve Starém Smolivci velkou slavnost – pasování předškoláků.

Pozváni byli rodiče budoucích prvňáčků a paní starostka E. Kubová.
Děti nejprve zazpívaly a přednesly básničky a pak jsem je slavnostně pasovala na školáky. Do 1. třídy odchází Adélka Konvářová, Vendulka Hlinková, Lia Vilhelmová a Daník Valenta. Děti dostaly slavnostní šerpu, vysvědčení se samými jedničkami, pohádkovou knížku s plyšákem, fotoalbum s fotkami a balíček se školními potřebami. Paní učitelky jim popřály hodně úspěchů ve škole. Paní starostka E. Kubová se také přišla s dětmi rozloučit a předala jim kufřík s potřebami na výtvarnou výchovu. Na závěr malé slavnosti jsme si se všemi dětmi připili dětským šampaňským na úspěšné vykročení předškoláků do 1. třídy ZŠ.
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace